آموزش نقاشی موش با نشانه مـ م ، نقاشی با حروف الفبای فارسی

الفبا نقاشی = آموزش نقاشی با حروف الفبای فارسی - تلفیق فارسی و هنر با الفبا نقاشی، هم الفبا یاد می گیری، هم نقاشی. لینک های ما را در فضای مجازی ببینید: آموزش کشیدن نقاشی موش با نشانه م + آهنگ مدرسه موش ها نوشته های زیر نقاشی را تا زمانی که بچه های کلاس اولی همه ی حروف را یاد نگرفتند، خودتان برایشان بنویسید. اگر همه نقاشی های این مجموعه در یک دفتر باشند، یک آلبوم از نشانه های فارسی دارند که برای مرور هم خیلی کاربردی است. بچه ها می توانند از این نقاشی ها برای تزیین دفتر مشق خود استفاده کنند. چیزی که بچه ها خودشان می کشند یا خلق می کنند بیشتر در ذهنشان می ماند. پس تا اونجایی که امکان دارد بگذارید بچه ها خودشان دفترشان را تزیین کنند. همکاران گرامی می توانند از این ایده ها برای ایجاد انگیزه و تدریس نشانه ها در کلاس استفاده کنند. آموزش های کلاس اول را در کانال ما ببینید: آموزش الفبا، قرآن، لوحه نویسی، ریاضی و هنر...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید