گل تساوی ایران برابر ستگال توسط سردار آزمون

تیم ملی کشورمان در دقیقه 64 بازی دوستانه برابر تیم ملی سنگال توسط سردار آزمون به گل تساوی رسید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید