گل سنگال برابر ایران (گل بخودی پورعلی گنجی)

دروازه تیم ملی کشورمان در دقیقه 55 بازی دوستانه برابر تیم ملی سنگال بر روی اشتباه مرتضی پورعلی گنجی باز شد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید