طوفان علیرضا جهانبخش در لیگ اروپا || فاینورد ۶-۰ اشتورم‌گراتس

گل‌های بازی و عملکرد علیرضا جهان‌بخش در بازی هفته دوم دور گروهی لیگ اروپا فصل ۲۳-۲۰۲۲
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید